top of page

Us deixem aquests documents que poden ser del vostre interès.

Protocol a seguir en cas d'accident o lesió (alevins, infantils i cadets)

Protocol a seguir en cas d'accident o lesió (júnior i sènior)

Full d'inscripció al PKC

Reglament de Règim Intern aprovat per l'Assemblea General

Autorització per drets d'imatge.

bottom of page